Düzenleme Kurulu

Tanıl ERGENÇ (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Ümit AKSOY
Ferihe ATALAN
Ayhan AYDIN
Cansu BETİN
Ozan EVKAYA
Burcu GÜLMEZ TEMÜR
Elif MEDETOĞULLARI
Nazmi OYAR
Hacer ÖZ
Fatih SULAK
Mehmet TURAN
Eray YILMAZ