Ulusal Matematik Sempozyumları

1. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos - 2 Eylül 1988, ODTÜ, Ankara

2. Ulusal Matematik Sempozyumu, 25-28 Eylül 1989, İzmir

3. Ulusal Matematik Sempozyumu, 20-24 Ağustos 1990, Van

4. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2-6 Eylül 1991, Antakya

5. Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül 1992, Adapazarı

6. Ulusal Matematik Sempozyumu, 8-12 Eylül 1993, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

7. Ulusal Matematik Sempozyumu, 29 Ağustos-2 Eylül 1994, Bilkent Üniversitesi, Ankara

8. Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-23 Eylül 1995, Adana

9. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2-6 Eylül 1996, İstanbul Teknik Üniversitesi

10. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-5 Eylül 1997, Bolu

11. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Isparta

12. Ulusal Matematik Sempozyumu, 6-10 Eylül 1999, İnönü Üniversitesi, Malatya

13. Ulusal Matematik Sempozyumu, 6-9 Eylül 2000, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, İstanbul

14. Ulusal Matematik Sempozyumu, 14–17 Eylül 2001, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

15. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4 - 7 Eylül 2002, Mersin Üniversitesi

16. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10-12 Eylül 2003, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van

17. Ulusal Matematik Sempozyumu, 23-26 Ağustos 2004, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

18. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5-8 Eylül 2005, İstanbul Kültür Üniversitesi

19. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

20. Ulusal Matematik Sempozyumu, 3-6 Eylül 2007, Erzurum Atatürk Üniversitesi

21. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-4 Eylül 2008, Koç Üniversitesi, İstanbul

22. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos – 3 Eylül 2009, Nesin Matematik Köyü, İzmir

23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Ağustos 2010, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

24. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-10 Eylül 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa

25. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5-8 Eylül 2012, Niğde Üniversitesi

26. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül 2013, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2014, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

28. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-9 Eylül 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 29-31 Ağustos 2016, Mersin Üniversitesi